Sorter monet - Prototyp cz.1

Z potrzeby chwili postanowilem zbudować sorter monet polskich. Wybór padł na Arduino jako że jest tanie i w miarę proste w nauce. Nie przeciągając zbytnio przejdźmy do zadania głównego.

CEL:

 • Sumować wartość monet: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł
 • Zliczać ilość wszystkich wrzuconych monet
 • zajmować możliwie jak najmniej miejsca

Wykorzystane elementy w projekcie:

 • Arduino nano
 • rezystor 220 Ohm - 5szt.
 • dioda led niebieska - 5szt.
 • przycisk mikroswitch - 5szt.
 • Płytka prototypowa
 • przewody połączeniowe

Łączymy elementy tak jak na przedstawionym schemacie poniżej

Teraz czas na napisanie programu.

 


/*
SORTER MONET GarazPomyslow.pl 10-03-2018
kontakt@garazpomyslow.pl
*/

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 

const int coin1Pin = 3;  
const int coin5Pin = 4; 
const int coin10Pin = 5;  
const int coin25Pin = 6;  
const int coin100Pin = 7;  
const int coin200Pin = 8;  
const int led1 = 9;  
const int led5 = 10;  
const int led10 = 11;  
const int led25 = 12; 
const int led100 = 13; 
const int led200 = 14; 


unsigned long coin1counter = 0; 
unsigned long coin5counter = 0; 
unsigned long coin10counter = 0; 
unsigned long coin25counter = 0; 
unsigned long coin100counter = 0; 
unsigned long coin200counter = 0;  float coin1total = coin1counter*0.10; 
float coin5total = coin5counter*0.20; 
float coin10total = coin10counter*0.50; 
float coin25total = coin25counter*1.00;  
float coin100total = coin100counter*2.00; 
float coin200total = coin200counter*5.00;  
int totalcoins = coin1counter+coin5counter+coin10counter+coin25counter+coin100counter+coin200counter;
float totalcash = coin1total+coin5total+coin10total+coin25total+coin100total+coin200total;

void setup() {

 pinMode(coin1Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(coin5Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(coin10Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(coin25Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(coin100Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(coin200Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT); 
 pinMode(led10, OUTPUT); 
 pinMode(led25, OUTPUT); 
 pinMode(led100, OUTPUT);
 pinMode(led200, OUTPUT); 
 
 lcd.begin();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Sorter monet");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting.");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting..");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting...");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting....");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting.....");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting......");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting.......");
 delay(100);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Starting........");
 delay(100);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("www.garazpoomyslow.pl");
 delay(1000);
 lcd.clear();
}


void loop() {

   int coin1_state = digitalRead(coin1Pin);
   int coin5_state = digitalRead(coin5Pin);
   int coin10_state = digitalRead(coin10Pin);
   int coin25_state = digitalRead(coin25Pin);
   int coin100_state = digitalRead(coin100Pin);
   int coin200_state = digitalRead(coin200Pin);delay (100);

 if (coin1_state == LOW && digitalRead(coin1Pin == LOW)) { 
   coin1counter ++;
   digitalWrite(led1, HIGH);
}
 if (coin5_state == LOW && digitalRead(coin5Pin == LOW)) { 
   coin5counter++; 
   digitalWrite(led5, HIGH);
}
 if (coin10_state == LOW && digitalRead(coin10Pin == LOW)) { 
   coin10counter++; 
   digitalWrite(led10, HIGH);
}
 if (coin25_state == LOW && digitalRead(coin25Pin == LOW)) { 
   coin25counter++; 
   digitalWrite(led25, HIGH);
}
 if (coin100_state == LOW && digitalRead(coin100Pin == LOW)) { 
   coin100counter++; 
   digitalWrite(led100, HIGH);
}
 if (coin200_state == LOW && digitalRead(coin200Pin == LOW)) { 
   coin200counter++;
   digitalWrite(led200, HIGH);
}

   UpdateTotals();
   lcd.print("        ");
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("SUMA:");
   lcd.print(totalcash);
   lcd.print(" PLN");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("# Monet:");
    lcd.print(totalcoins);
    
   
   digitalWrite(led1, LOW);
   digitalWrite(led5, LOW);
   digitalWrite(led10, LOW);
   digitalWrite(led25, LOW);
   digitalWrite(led100, LOW);
   digitalWrite(led200, LOW);

 //delay(200);
}
void UpdateTotals(){

coin1total = coin1counter*0.10;
coin5total = coin5counter*0.20;
coin10total = coin10counter*0.50;
coin25total = coin25counter*1.00;
coin100total = coin100counter*2.00;
coin200total = coin200counter*5.00;
totalcoins = coin1counter+coin5counter+coin10counter+coin25counter+coin100counter+coin200counter;
totalcash = coin1total+coin5total+coin10total+coin25total+coin100total+coin200total;
}

 

 

Dodaj komentarz